Ziekenhuis / dokter downloads

Domino

Duo’s zoeken

De kinderen zoeken de duo`s, die bovenaan de bladen staan, op in het grote vak.

Memory ziek zijn

Print de kaartjes uit en vouw deze dubbel zodat ze niet doorschijnen.

Woordkaarten dokter / ziekenhuis

16 pagina’s met elk 2 woordkaarten, in totaal 32 woordkaarten met de woorden:
de pijn, de chirurg, de stethoscoop, de bloeddrukmeter, het verband, de spuit, het infuus, de dokter, de pleister, de krukken, de operatiekamer, de operatie, de couveuse, de baby, het skelet, de medicijnen, de thermometer, de pincet, de rolstoel, de rollator, de pillen, de ziekenhuiskamer, de bloeddruk opmeten, de fysiotherapie, de ambulance, het gips, temperaturen, het monddoekje, de controle, de zuster, de röntgenfoto, de patiënt.

Kruis 01

Kijk bij knutselen op het platte vlak voor de uitwerking van deze knutselactiviteit

Letter d van dokter

De letter d van dokter. Gebruik deze plaat als voorkant van een boekje of als kleurplaat

Letter z van zuster

De letter z van zuster. Gebruik deze plaat als voorkant van een boekje of als kleurplaat

De d van dokter of de z van zuster

Knip de grote platen los en plak het op een A4. De kinderen knippen de kleine plaatjes los en plakken de plaatjes op de goede bladzijde. Horen ze de d vooraan of de z?

Tellen boven de tien

Dit werkblad controleert het hoeveelheidsbegrip van het kind boven het tiental.

Activiteitenplaat Ambulance

Gebruik als kleurplaat of laat de kinderen de auto met gele stukjes papier beplakken.

Groepjes van 7

De kinderen maken groepjes van 7 pillen door ze te omcirkelen.

Groepjes van 4

De kinderen maken groepjes van 4 door ze te omcirkelen.

Labels maken 01

Verzin namen van de drankjes en pillen en stempel ze op het etiket.

Labels maken 02

Verzin namen van de drankjes en pillen en stempel ze op het etiket.

Kruizen van groot naar klein

De kinderen knippen de vakken uit en leggen ze op een strook van groot naar klein of van klein naar groot.
Als je het werkblad 2x afdrukt kun je de kinderen steeds 2 dezelfde maten laten zoeken.
Geef de kruizen andere kleuren en maak er een memory van.
Kopieer het vel meerdere keren en laat de kinderen de kruizen sorteren en tellen.

Woordstukjes ziekenhuis / dokter

De kinderen klappen de woorden en kleuren evenveel hokjes: Het gaat om de woorden:
spuit, ziekenauto, pleister, pil, stethoscoop, verband, dokter, drankje, brancard

Ziekenhuis 01

Kijk bij knutselen op het platte vlak voor de verwerking van deze activiteit.

Ziekenhuis 02

Kijk bij knutselen op het platte vlak voor de verwerking van deze activiteit. Laat de kinderen een naam verzinnen voor het ziekenhuis en achter het woord ziekenhuis stempelen

Ziekenhuis 03

Kijk bij knutselen op het platte vlak voor de verwerking van deze activiteit.