Winter digibordlessen en downloads

Digibordles sneeuwpoppen
visuele discriminatie 

Juf Marije en Juf Sanne bundelden wederom de krachten met als resultaat deze digibordles.In deze les kijken de kinderen naar de verschillen tussen twee sneeuwpoppen. In het makkelijke niveau blijft het plaatje gewoon staan. In het moeilijke niveau verdwijnt het plaatje na 5 seconden.Zowel in de makkelijke als moeilijke les staan 2 verschillende vraagstellingen. Eerst zoeken de kinderen naar het ontbrekende voorwerp van de sneeuwpop, vervolgens zoeken ze naar dezelfde sneeuwpop. Ook hier verdwijnt in het moeilijke niveau na 5 seconden het voorbeeldplaatje.Doel: oefenen van de visuele discriminatie en het visueel geheugen. Voor deze oefening heb je minimaal Microsoft Powerpoint 2007 nodig.

Digibordles sneeuwpoppen fonologisch bewustzijn

In deze les oefen je met de kinderen op een speelse manier het rijmen en de auditieve synthese. Wederom een prachtige samenwerking tussen juf Marije en Juf Sanne. Omdat het zo leuk is! Voor deze oefening heb je minimaal Microsoft Powerpoint 2007 nodig.

Sneeuwpoppenspel 01

Voor bij of naast de digibordles heb ik materialen ontwikkeld om tijdens de werkles met de kinderen te spelen.Knip de lege plaatjes los en plastificeer deze. Je kunt de A4 vellen direct plastificeren, ze hoeven niet uitgeknipt te worden. De kinderen zoeken het ontbrekende voorwerp en leggen dit in het lege hok naast de sneeuwpop. Je vraagt: wat mist de sneeuwpop?Vervolgens zoeken ze dezelfde sneeuwpop en leggen dit kaartje in het andere hok. Je vraagt dan: welke sneeuwpop mist ook zijn das?Je kunt de kaarten ook aan de muur hangen en de kleine kaartjes voorzien van zelfklevend klittenband. 

Sneeuwpoppenspel 02

Dit bestand bestaat uit 8 pagina’s met 16 opgaven. Je kunt de pagina’s direct plastificeren. De kinderen bekijken de sneeuwpoppen in een rij en leggen steeds fiches op de sneeuwpoppen die hetzelfde zijn. Je zou de vraagstelling ook om kunnen draaien en fiches laten leggen op de sneeuwpoppen die niet hetzelfde zijn.

Maak verder af

De kinderen kijken steeds naar het bovenste plaatje van de sneeuwpop. Op het onderste plaatje ontbreekt steeds iets. De kinderen tekenen dit onderdeel zelf op het onderste plaatje.