Koningsdag kringactiviteiten

Kroon 4
Kroon 1
Kroon 2

Kroonkaarten

De kroonkaarten zijn er in drie versies:

 • Kronen van 0 t/m 20 met diamanten
 • Kronen van 0 t/m 20 zonder diamanten
 • Kronen met diamanten zonder cijfers
 • Verder bevat het document cijfers van 0 t/m 20 en een vel met lege kronen

Download het PDF bestand hier.

De siersteentjes zijn o.a. bij de Action verkrijgbaar maar je kunt ook plakvormen of glinsterpapier gebruiken.

Spelsuggesties met de kroonkaarten:

 • Maak een logische volgorde van de kronen van 0 t/m 20 met diamanten.
 • Haal een aantal bladen uit de logische volgorde en vraag de kinderen welke ontbreken.
 • Knip de cijferkronen en diamantenkronen los en geef een aantal cijferkaarten en kaarten met hoeveelheden aan de kinderen. Laat ze rondlopen en het juiste cijfer bij de hoeveelheid vinden.
 • Neem de oneven cijferkronen en de even kronen met hoeveelheden. Laat de kinderen een logische volgorde maken.
 • Druk de kaarten twee keer af en laat elk kind zijn cijfermaatje opzoeken.
 • Neem de kaarten met diamanten zonder cijfers. Lamineer de vellen en laat de kinderen op de bovenste kroon steeds het juiste cijfer schrijven. Je kunt ook de cijferkaartjes gebruiken en deze op de kroon laten leggen.
 • Neem de kaarten met cijfers en diamanten. Laat het kind de siersteentjes op de kaart leggen, ze proberen daarbij rekening te houden met vorm en grootte.
 • Geef het kind een aantal cijferkaarten (zonder diamanten) en leg er de -1 of +1 kaartjes bij. Het kind legt dan deze hoeveelheid op de kroon bijv: 8 – 1 = 7 diamanten.
 • Neem de cijferkronen en de plus- en minkaartjes. Laat de kinderen sommen maken. Op de lege kroon wordt steeds de juiste hoeveelheden met de siersteentjes gelegd.
 • Geef elk kind z’n eigen cijferkaart en laat hem deze met siersteentjes versieren. Hij moet daarbij de juiste hoeveelheid gebruiken.
 • Vraag het kind een reeks te maken met de sierstenen.
 • Geef elk kind een kroon en laat ze tegenover elkaar zitten. Om de beurt leggen ze een siersteen (of plakfiguur) neer. Het andere kind spiegelt de handeling.
 • Zet nu een schot tussen de kinderen en laat ze elkaar vertellen welke diamant waar neergelegd moet worden. Na afloop wordt bekeken of de kronen er hetzelfde uitzien.
 • Laat één kind een cijferkaart pakken. Het andere kind mag deze niet zien. Hij legt, zonder te praten, de aangegeven hoeveelheid op de kroon. Wanneer hij klaar is, zegt het kind ‘stop’. Het andere kind telt en geeft aan welk cijfer er op het kaartje stond. Daarna is het andere kind aan de beurt.
 • Dezelfde suggestie als hierboven alleen plaats je nu een schot tussen de twee kinderen in. Het ene kind (met het cijferkaartje) vertelt welke diamanten hij moet pakken en waar ze moeten worden neergelegd. Het andere kind luistert en plaatst deze op de trein. Wanneer er stop gezegd wordt, telt het luisterende kind de diamanten en noemt het cijfer. Vervolgens laat het kind ter controle het cijferkaartje zien.
 • Geef twee (tot zes) kinderen een lege kronenkaart, diamanten en een dobbelstenen. Zorg dat er genoeg plus- en minkaartjes zijn Om de beurt gooien de kinderen met de dobbelsteen, daarna draaien ze het bovenste kaartje van de kaartjes om en zien ze over er diamanten bij komen of juist eraf gaan.
  Spreek een tijd of een aantal af. Wie dat aantal het eerst bereikt heeft, is de winnaar. Of wie er na het verstrijken van de tijd de meeste diamanten heeft, is de winnaar van het spel.
 • Laat twee kinderen spiegelend twintig neerleggen. Vraag ze de ogen te sluiten en haal bij één kaart een diamant weg. Kunnen de kinderen het verschil ontdekken?
 • Laat twee kinderen spiegelend twintig neerleggen. Vraag ze de ogen te sluiten en verwissel op één kaart twee diamanten van plaats. Kunnen de kinderen het verschil ontdekken?
 • Geef het kind een kronenkaart met cijfer en zonder diamanten. Vraag hem deze hoeveelheid te plaatsen maar er moet steeds een andere vorm of grootte op de kaart liggen. Er mogen geen twee siersteentjes hetzelfde zijn.
 • Maak van papier een vormendobbelsteen en teken er zes vormen op waarvan jij siersteentjes hebt. Neem ook een stippendobbelsteen en laat de kinderen om de beurt gooien met beide dobbelstenen. Spreek een tijd af en bekijk naderhand wie de meeste diamanten op de kroon heeft geplaatst. Bekijk dit ook per vorm.