Lesideeën met kegels

kegelswit02

Kegels

Wat ontzettend veel leerzame activiteiten zijn er te verzinnen met kegels. Naast het logische feit dat je er de motoriek en de hand-oog coördinatie mee oefent zijn er nog veel meer doelen te behalen met de kegels. In het kader van spelend leren heb ik veel ideeën voor je bedacht.

Voor deze suggesties heb je nodig:

 • 10 of 12 kegels
 • cijferstickers
 • diverse downloads voor de kegels
 • cijferstempels
 • kleurendobbelsteen
 • grote dobbelstenen
 • vouwcirkels
 • bierviltjes
 • letterstickers

kegelen01

Spelideeën met de kegels

formatievb01

 • Zet de kegels in de formatie die je hiernaast op de foto ziet. Laat de kinderen vooraf voorspellen hoeveel kegels zij om zullen gooien.
 • Bereken samen met de kinderen hoeveel kegels er om zijn en hoeveel er nog overeind staan.
 • Geef twee kinderen allebei vijf of zes kegels van elke kleur minimaal één kegel. Het eerste kind zet een formatie neer die het andere kind moet namaken.
 • Geef twee kinderen allebei vijf of zes kegels van elke kleur minimaal één kegel en neem een doos. Het eerste kind zet een formatie neer die hij achter de doos bouwt. Hij vertelt vervolgens aan het andere kind hoe hij de formatie moet neerzetten. Daarna wordt gecontroleerd of het klopt.
 • Laat de kinderen de gemaakte formatie omgooien. Welk kind had de meeste kegels om? Hoeveel had hij meer dan de ander?
 • Laat de kinderen het kegelwerkblad gebruiken. Twee kinderen krijgen allebei evenveel kegels en zetten deze in dezelfde formatie neer. Vervolgens proberen ze allebei de kegels om te gooien. Ze kleuren op hun eigen werkblad hoeveel kegels er om gingen. Daarna leggen ze de werkbladen naast elkaar en vergelijken ze.
 • De kinderen maken van het formatiewerkblad en plakcirkels van te voren diverse formaties. Daarna bekijken ze de kaarten en maken ze deze in het echt na. (zie voorbeeld links)
 • De kinderen maken van het formatiewerkblad en plakcirkels van te voren diverse formaties. Daarna vertelt het ene kind aan het andere kind hoe de formatie moet komen te staan. “Op de achterste rij komen vier blauwe kegels, ervoor komen drie gele kegels, daarvoor twee rode en helemaal vooraan één groene kegel.
 • Neem een kleurendobbelsteen met de kleuren: rood, geel, blauw, groen, wit en zwart. Zet de kegels op een lange rij. Laat een kind gooien met de kleurendobbelsteen en de kleur benoemen. De kinderen proberen een kegel van dezelfde kleur om te gooien.
 • Zet de kegels in de formatie en laat één kind zijn ogen dicht doen. Een ander kind gooit en haalt de omgevallen kegels weg. Het kind opent de ogen en vertelt welke kleuren er verdwenen zijn.

Spelideeën met de kegels en cijferstickers

kegelsinrij01

kegelspunten01

 

Plak cijferstickers op de kegels van 1 t/m 10 of t/m 12. Zet samen met de kinde

 

ren de kegels in de telrij en zorg de de kegels een beetje uit elkaar staan. Geef de kinderen opdrachten. Bijvoorbeeld:

 • Probeer alle rode kegels om te gooien.
 • Gooi de eerste / laatste / vierde / vijfde etc. kegel om.
 • Gooi de kegel tussen de 4 en 6 om.
 • Neem twee dobbelstenen en laat de kinderen gooien. Ze tellen de stippen op de dobbelstenen en proberen de kegel met dit cijfer om te gooien.
 • Leg alle kegels aan de kant. Een kind gooit met de dobbelstenen. Het aantal stippen wordt geteld en vervolgens zet hij deze kegel neer. Daarna gooit het volgende kind en zet eveneens een kegel op de juiste plek. Leg eventueel vouwcirkels neer of bierviltjes waar de kinderen houvast aan hebben om te kunnen bepalen waar in de rij de kegels moeten komen.
 • De kinderen schrijven of stempelen de cijfers 1 t/m 10 op het formatiewerkblad. De kegels worden in deze formatie geplaatst.
 • Laat de kinderen steeds twee kegels pakken die samen 10 zijn.
 • Plak stickers op de onderkant van de kegels. Dit cijfer hoeft niet overeen te komen met het cijfer dat op de kegel is geplakt. De kinderen mogen één keer gooien. Alle omgevallen kegels zijn punten waard. De sticker onderop zegt hoeveel punten de kegels waard zijn. Ze tellen de punten bij elkaar op en het kind met de meeste punten heeft gewonnen.
 • Speel memory. Plak steeds twee dezelfde plaatjesstickers onder de kegels en zet ze neer. De kinderen proberen de cijfers te onthouden in combinatie met de plaatjes.
 • Neem vouwcirkels of bierviltjes. Zet het cijfer op de ene kant en de gelijke hoeveelheid in stippen op de andere kant. Leg één van de twee kanten boven en laat de kinderen de juiste kegel op het viltje zetten.
 • Zet de kegels in een onjuiste telrij neer. Vraag het kind om de kegel met het CIJFER 2 om te gooi
 • Zet de kegels in een onjuiste telrij neer. Vraag het kind om de TWEEDE kegel om te gooien. Een extra moeilijke opdracht dus omdat de kinderen zich niet moeten laten afleiden door het cijfer op de kegel.
 • Zet de kegels in de formatie en laat één kind zijn ogen dicht doen. Een ander kind gooit en haalt de omgevallen kegels weg. Het kind opent de ogen en vertelt welke cijferkegels er verdwenen zijn.

Spelideeën met de kegels en letterstickers

2rijenvan6

Plak een aantal letterstickers op de kegels. Zet samen met de kinderen de kegels in de rij en zorg de de kegels een beetje uit elkaar staan. Geef de kinderen opdrachten. Bijvoorbeeld:

 • Gooi een kegel om en bekijk de letter. Noem een woord dat begint of eindigt met die letter.
 • Gooi een kegel om en bekijk de letter. Noem zoveel mogelijk woorden die beginnen met die letter.
 • Plak letters onder de kegels en speel lettermemory.
 • Zet de kegels in de formatie en laat één kind zijn ogen dicht doen. Een ander kind gooit en haalt de omgevallen kegels weg. Het kind opent de ogen en vertelt welke letterkegels er verdwenen zijn.

Digibordles kegels tellen

In deze digibordles tellen de kinderen steeds de kegels die overeind staan of die omgevallen zijn. Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.digibordleskegelstellen02