Emoties kringactiviteiten

shutterstock_173096792

Informatie vooraf:

Omgaan met emoties, voor jonge kinderen kan dit een enorme opgave zijn. Om goed om te kunnen gaan met emoties moet je deze eerst kunnen herkennen en dat is voor jonge kinderen lastig.   Het is zeer belangrijk om er bewust aandacht aan te besteden want leren omgaan met emoties is van groot belang voor het welbevinden van een kind.  Ouders en leerkrachten hebben een belangrijke rol om kinderen hier in bij te staan.

Behoed kinderen niet direct bij het maken van een fout of een teleurstelling. Dit zijn lessen die ook ervaren en geleerd moeten worden. Een kind beschermen is wat we allemaal willen en het is ontzettend naar om een kind verdrietig te zien. Toch is deze ervaring, hoe onplezierig ook, nodig voor de ontwikkeling tot volwassenen. Het ongewenste gedrag dat kinderen kunnen vertonen is een direct resultaat van emoties. Maak daar ook vooral onderscheid in. Keur het gedrag af, maar wees je bewust dat het voortkomt uit een emotie. En een kind mag zich best verdrietig of boos voelen. “Ik zie dat je boos bent, je mag boos zijn maar ik wil niet dat je slaat”.

Benoem ook zeker jouw eigen emoties zodat het kind deze niet alleen bij zichzelf kan herkennen, maar ook bij anderen. We zijn allemaal mensen en soms reageren ook volwassenen net zo emotioneel als kinderen dat kunnen. Kinderen kunnen emoties ook verwarren en hebben hulp van volwassenen nodig om deze te begrijpen. Maak gebruik van de volgende spelsuggesties om emoties bespreekbaar te maken.emotiekaarten01

Kringsuggesties

 • Neem de emotiekaarten erbij. Laat een kind een uitdrukking nabootsen. De andere kinderen proberen te raden welke kaart het kind probeert uit te drukken.
 • Laat een kind een uitdrukking nabootsen. De andere kinderen proberen te raden welke kaart het kind probeert uit te drukken. Bespreek welke emotie hier bijhoort.
 • Verdeel de klas in groepen van 5 kinderen. Geef 4 kinderen een kaart en laat ze de uitdrukking aannemen. Neem de kaarten weer in en laat nu het vijfde kind de kaarten bekijken. Welke uitdrukkingskaart hoort bij welk kind?
 • Neem elke dag een andere kaart en bespreek deze. Stel daarbij een aantal vragen:
  – Welke uitdrukking zien ze en welke emotie zou daarbij kunnen horen?
  – Kun je ook iets vertellen zonder te praten?
  – Wat zou er gebeurd kunnen zijn dat iemand zich zo voelt? Laat de kinderen voorbeeld situaties noemen.
 • Selecteer een aantal kaarten, noem voorbeeldsituaties en vraag een kind welke uitdrukking en welke emotie hier bij hoort. Niet elk kind zal dezelfde emotie ervaren. Luister vooral naar zijn motivatie.
  Suggesties
  – Als iemand je plaagt.
  – Als iemand je een compliment geeft.
  – Wanneer je favoriete club een doelpunt mist.
  – Als iemand een flauw grapje maakt.
  – Als iets niet lukt.
 • Noem een emotie en vraag de kinderen welke uitdrukking daarbij past.
 • Hang de kaart op en schrijf ernaast welke emotie hoort bij de uitdrukking.
 • Welke geluiden horen bij een uitdrukking? Maak een geluid van frustratie, angst, boosheid, blijheid etc en vraag de kinderen de juiste kaart hierbij te zoeken.
 • Neem een boek en lees deze voor. Welke emoties kwamen er in het boek naar voren?

shutterstock_295489478

Spelsuggesties

 • Lego poppetjes hebben  zeer verschillende gezichtsuitdrukkingen. Wanneer je LEGO in de klas hebt, kun je deze gebruiken bij het spel. Kies een poppetje en laat de kinderen met legosteentjes iets bouwen dat zo’n uitdrukking kan verklaren. Een boos gezicht bij een verkeersongeluk, een blij gezicht bij het winnen van een hardloopwedstrijd, etc.
 • Maak eigen emotiekaarten met kinderen uit je groep.
 • Maak eigen emotiekaarten met kinderen uit je groep. Maak foto’s van ten minste vier verschillende emoties (bij elk kind dezelfde emotie) Maak een kwartetspel van deze foto’s.
 • Maak eigen emotiekaarten met kinderen uit je groep. Maak een memospel van deze foto’s.

gezichten

Knutselsuggesties

 • Geef de kinderen een leeg gezicht en vraag ze om er een blij of boos gezicht van te tekenen. Laat ze experimenteren met verschillende materialen: potloden, krijt, wasco, verf, klei etc.
 • Maak een emotieboek. Vraag elk kind om een emotie te tekenen. Maak desnoods eerst foto’s zodat het kind deze kan natekenen of maak gebruik van de emotiekaarten.
 • Neem een gele cirkel en maak diverse smiley’s met de kinderen. Gebruik deze bij verschillende spelletjes.