Woordkaarten

Als je vaak op Jufsanne.com komt, dan weet je dat ik veel met woord / stempelkaarten werk. Woordkaarten zijn uitermate geschikt om een thema in te leiden en gedurende het thema verschillende activiteiten met de kaarten te ondernemen. Er zijn verschillende doelen die bereikt worden door het gebruik van de woordkaarten:

  • Het vergroot de woordenschat van de kinderen.

  • Consolideren (niet alleen inoefenen van het woord maar ook de betekenis ervan leren begrijpen).

  • Het bespreken van de kaarten bevordert de gespreksvaardigheid van de kinderen.

  • De kinderen komen in aanraking met letters en woorden (beginnende geletterdheid).

  • De woordkaarten brengen de woorden / objecten binnen een thema samen en de kinderen leren verbanden te leggen.

Er zijn bijzonder veel activiteiten mogelijk met de woord / stempelkaarten, zie de woordkaarten-ideeën-pagina voor suggesties. Kijk op de volgende subpagina’s: