Schatkist anker een nieuw jaar

Kennismaking en Ankerverhaal

Schatkist anker een nieuw jaar sterwoorden

De kaartjes zijn het formaat 10 x 15 en ze passen in de lettermuur van de methode schatkist van Zwijsen. Schatkist gaat uit van drie niveaus woorden. Deze kaarten zijn van het sterniveau.

“Deze woorden verwijzen naar de basiswoordenschat. Het zijn de kernwoorden die nodig zijn voor het begrijpen van de hoofdlijnen van het ankerverhaal en daaraan gerelateerde activiteiten. Voor allochtone en taalzwakke autochtone kinderen kunt u hieraan extra aandacht schenken door middel van preteaching. Als eerste activiteit in de fase ‘ankerverhaal’ is altijd een steractiviteit opgenomen, waarin deze woorden centraal staan.”

Het gaat om de woorden: de haas, de mol, de muis, de sloot, de uil, de vijver, de klok, het hol, zwaaien, juichen, de limonade, het ijs, de bril, de eend, in bad, de kikker.

Schatkist anker een nieuw jaarmaanwoorden

De kaartjes zijn het formaat 10 x 15 en ze passen in de lettermuur van de methode schatkist van Zwijsen. Schatkist gaat uit van drie niveaus woorden. Deze kaarten zijn van het maanniveau.

“Deze woorden vormen de basis voor een goede verwerking van het ankerverhaal of daaraan gerelateerde activiteiten. Voor de kinderen uit de maangroep gelden deze woorden als centrale doelstelling voor wat betreft woordenschatontwikkeling. In het het ankerverhaal zijn deze woorden in kleur afgedrukt. Dit maakt het makkelijker om tijdens het interactief voorlezen aandacht aan deze woorden te besteden.”

Het gaat om de woorden: de bliksem, de egel, de envelop, geeuwen, het geschenk, de kerstboom, de oliebollen, de slak, de weide, het afval, het horloge, repareren, de wekker, de kaart, de postzegel, het vuurwerk.

Schatkist anker een nieuw jaar zonwoorden

De kaartjes zijn het formaat 10 x 15 en ze passen in de lettermuur van de methode schatkist van Zwijsen. Schatkist gaat uit van drie niveaus woorden. Deze kaarten zijn van het zonniveau.

“Hierbij gaat het om minder frequente en minder voorstelbare woorden die kinderen krijgen aangereikt met het oog op een optimaal begrip van het ankerverhaal of van daaraan gerelateerde activiteiten. Voor wat meer taalvaardige kinderen gelden deze woorden als een uitdaging voor verdere verdieping van het ankerverhaal.”

Het gaat om de woorden: de envelop, het gereedschap, omslaan (blaadje), het servet, bevroren, het bospad, een pak sneeuw, gekke bekken trekken, de kalender, de pluimstaart.

Schatkist anker een nieuw jaar sterwoorden zelfstandig oefenen

De kinderen kunnen op de computer zelfstandig oefenen. Ze krijgen de sterwoorden aangeboden en doen daarna een leuke oefening om te kijken of de aangeboden worden beklijven. De oefening gebruikt minimaal Microsoft Powerpoint 2007. 

Schatkist anker een nieuw jaar maanwoorden zelfstandig oefenen

De kinderen kunnen op de computer zelfstandig oefenen. Ze krijgen de maanwoorden aangeboden en doen daarna een leuke oefening om te kijken of de aangeboden worden beklijven. De oefening gebruikt minimaal Microsoft Powerpoint 2007. 

Schatkist anker een nieuw jaar zonwoorden zelfstandig oefenen

De kinderen kunnen op de computer zelfstandig oefenen. Ze krijgen de zonwoorden aangeboden en doen daarna een leuke oefening om te kijken of de aangeboden worden beklijven. De oefening gebruikt minimaal Microsoft Powerpoint 2007. 

Schatkist cijfermuur een nieuw jaar
klok met tekst

De kaarten zijn het formaat 10 x 15 en ze passen in de cijfermuur van de methode schatkist van Zwijsen.
De klokken gaan van 1 tot 12 uur en hebben de tekst van 1 tot 12 uur als onderschrift.

Schatkist cijfermuur een nieuw jaar klokken

De kaarten zijn het formaat 10 x 15 en ze passen in de cijfermuur van de methode schatkist van Zwijsen. De klokken gaan van 1 tot 12 uur en hebben geen tekst eronder.

Ankerpunten

Ankerpunt ‘het jaar rond’, aanvullende activiteiten:

Seizoenskalender met pijl

Seizoenskalender zonder pijl

Als suggestie bij aanvullende activiteiten van het ankerpunt ‘het jaar rond’ kan je de kinderen een seizoenskalender laten maken. Je hebt daarvoor een cirkel in 4 kwarten nodig.Ook wordt er een suggestie gegeven om een weerklok te laten maken. Er zijn 2 versies van de cirkel; één met pijl en één zonder pijl.