Voorbereidend taal en lezen downloads

Beginklank

Letter b

Letter d

Letter f

Letter g

Letter h

Letter j

Letter k

Letter l

Letter m

Letter n

Letter p

Letter r

Letter s

Letters sch

Letter t

Letter v

Letter w

Letter z

of beginklank totaalpakket

Sommige bestanden hebben 12 plaatjes andere hebben 16 plaatjes. Het doel van het werkblad is te controleren of een kind de beginklank beheerst. Werkbladen zijn alleen een controlemiddel, niet een manier om een kind iets aan te leren.

Download hier de woordenlijst om verwarring te voorkomen. In de woordenlijst kan je de exacte woorden vinden die bedoeld worden bij de gebruikte plaatjes.

Klik op het voorbeeld voor het totaalpakket.

Woordenlijst

Middenklank

Letter a

Letter aa

Letter au

Letter e

Letter ee

Letter ei / ij

Letter eu

Letter i

Letter ie

Letter o

Letter oe

Letter oo

Letter ou

Letter u

Letter ui

Letter uu

of middenklank totaalpakket

Sommige bestanden hebben 12 plaatjes andere hebben 20 plaatjes. Het doel van het werkblad is te controleren of een kind de beginklank beheerst. Werkbladen zijn alleen een controlemiddel, niet een manier om een kind iets aan te leren.

Download hier de woordenlijst om verwarring te voorkomen. In de woordenlijst kan je de exacte woorden vinden die bedoeld worden bij de gebruikte plaatjes.

Klik op het voorbeeld voor het totaalpakket.

Woordenlijst

Eindklank

Letter f

Letter g

Letter k

Letter l

Letter m

Letter n

Letter p

Letter r

Letter s

Letter t

of eindklank totaalpakket

Sommige bestanden hebben 12 plaatjes andere hebben 20 plaatjes. Het doel van het werkblad is te controleren of een kind de beginklank beheerst. Werkbladen zijn alleen een controlemiddel, niet een manier om een kind iets aan te leren.

Download hier de woordenlijst om verwarring te voorkomen. In de woordenlijst kan je de exacte woorden vinden die bedoeld worden bij de gebruikte plaatjes.

Klik op het voorbeeld voor het totaalpakket.

Woordenlijst

 

Rijmen

Kleur steeds het plaatje wat niet rijmt.

Plaatje 4 op rij 2 is hoek.

Plaatje 5 op rij 4 is stok.

Plaatje 2 op rij 6 is stip

Plaatje 2 op rij 8 is meneer

Welke plaatjes rijmen? Soms rijmen er 2 en soms rijmen er 3 plaatjes met elkaar.

Rijmkaarten

Dit document van totaal 48 kaartjes heeft steeds 3 kaartjes wat met elkaar rijmt. Er zijn 16 trios gemaakt. Print de kaarten dubbel uit, en houdt één kaart in tact. Knip de andere kaart los en ook de woordjes en je hebt een werkje.Print de kaarten enkel uit, knip de kaarten los en laat de kinderen de rijmkaarten bij elkaar zoeken.Er zijn vele mogelijkheden met deze kaarten. Het gaat om de woorden:maan – banaan- haan

kok – klok – sok

glas – gras – jas

muur – stuur – vuur

noot – boot – rood

citroen – schoen – groen

broek – boek – doek

blad – kat -rat

aap – schaap – slaap

stier – mier – vier

kip – schip – wip

pot – slot – bot

speen – been – teen

krant – hand – band

huis – muis – kruis

zes – mes – fles

Dezelfde beginklank

Kleur steeds 2 plaatjes die van voren het zelfde klinken. Een voorbeeld:ballon – doos – taart – bank.Ballon en bank hebben dezelfde beginklank.

Welke klinkt anders?

Kleur steeds het plaatje wat anders klinkt van voren. Een voorbeeld:jas – koe – jurk – jufKoe heeft een andere beginklank.

Schriftoriëntatie

Schriftoriëntatie 01

Schriftoriëntatie 02

Schriftoriëntatie 03

Schriftoriëntatie 04

Of klik op het voorbeeld voor het totaalpakket

De kinderen zoeken dezelfde letter als in het vakje. Hij kan meer dan één keer voorkomen. Schriftoriëntatie blad 02 is een blad met cijfers.Klik op het voorbeeld voor het totaalpakket.

Letters in het boek

Er zijn zeer veel uitwerkingen mogelijk met deze download. Hier geef ik een aantal suggesties:

  • De kinderen kleuren de letters van de eigen naam.
  • De kinderen kleuren elke keer een nieuwe letter en tekenen of knippen plaatjes die beginnen met deze letter.
  • De kinderen stempelen de letters na op de lege bladzijde.
  • De kinderen maken een echt boek en gebruiken dit blad als inlegpagina.
  • Leg het blad in de stempelhoek en wacht af. Wat doen de kinderen ermee? Welke gesprekken komen er vrij n.a.v. het blad. Spring hier eventueel op in en ga mee met de ideeën van de kinderen.