Beginklank bingo

Beginklank Bingo

Dit spel is voor groep 2 en begin groep 3 gemaakt. Het bingospel heeft verschillende mogelijkheden. De benodigde bingokaarten kun je onderaan deze pagina downloaden. Verder vind je hier een aantal spelsuggesties voor het spel.

Spel 1:

Bingo met plaatjes:

Je kunt het spelen als een gewoon bingospel. De kinderen hebben een bingokaart voor zich, en de plaatjes worden omgeroepen. Het kind legt een kruis neer op het plaatje dat genoemd is. Bij een volle kaart roept het kind BINGO en heeft hij / zij gewonnen. Dit spel hoeft niet perse klassikaal gespeeld te worden. Een groepje kinderen kan ook meerdere kaarten voor zich nemen. De winnaar mag dan de volgende beurt de plaatjes omroepen.

Spel 2:

Memoryspel met letters:

Laat de kinderen alleen de kleine kaartjes gebruiken en leg ze ondersteboven. Ze moeten de juiste plaatjes bij de juiste letter zoeken.

Spel 3:

Beginklank:

Laat de kinderen alleen de kleine kaartjes gebruiken. Het kind pakt een letterkaartje en zoekt een plaatje dat begint met deze letter. Deze twee worden naast elkaar neergelegd.

Spel 4:

Beginklank Bingo:

Alle kinderen hebben een bingokaart voor zich. De leerkracht heeft de letterkaartjes op een stapeltje en roept één voor één de letters om. De kinderen leggen een kruis op de kaart als zij een plaatje hebben dat begint met de letter.

 

Clippy letters

Spel 5:

Letterlegspel:

Een kind heeft een aantal kaarten voor zich. Hij heeft ook een bakje met letters. Het kind legt de juiste letter op het juiste plaatje.

letterspel

Spel 6:

Zoek de woordjes bij de plaatjes.

Het kind gebruikt de kleine plaatjes en zoekt daarbij de juiste woordjes. Sommige woordjes zijn best lastig en niet klankzuiver, maar als het kind weet met welke letter het plaatje begint is het al voldoende.

Bingospel:

Er zijn 30 bingokaarten, voor elke kaart heb je 6 kruizen nodig. Print het document kruizen 30 keer op een sheet.