Middenbouw rekenen

Keersommen memory

Met dit spel leren de kinderen de keer som combineren met de lange plus som. In de download staat de uitleg van dit spel. 

Deelsommen bingo

De kinderen oefenen in dit spel met het vlot uitrekenen van deelsommen zonder rest. In de download staat de uitleg van dit spel.

Appel sorteer spel

De kinderen rekenen met dit spel de tafelsommen schattend uit. Waarbij wordt gekeken waar op de getallenlijn het antwoord zich bevindt. In de download staat de uitleg van het spel.


Kraak de code – boerderij

In deze download worden de kinderen uitgedaagd om de code te kraken. Dit doen ze door het oplossen van verschillende plus- en
minsommen tot 100. In de download staat de uitleg van het spel.

Vogelverschrikker spel

Met dit spel oefenen de kinderen het vlot uitrekenen van een grote keer som en het herkennen van de getal structuur waarbij er wordt gesplitst in honderdtallen, tientallen en eenheden. In de download staat de uitleg van het spel.

Getallenlijn estafette

Met dit bewegend leren spel oefenen de kinderen de getallenlijn tot 100 met sprongen van 5. In de download staat de uitleg van het spel.

Tafel estafette

Met dit bewegend leren spel oefenen de kinderen het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot 100 en het maken van keersommen.  In de download staat de uitleg van het spel.

Hulpkaarten klokkijken

Deel deze hulpkaarten uit zodat de kinderen een geheugensteuntje hebben. Het bestand bevat meerdere soorten hulpkaarten.

Dobbel en teken de klok

De kinderen lopen met een pion langs het speelbord aan de rand van het spel. Ze gooien met een dobbelsteen en lopen het aantal gegooide stappen vooruit met de pion. Ze teken de tijd waar ze op terecht komen in het midden op een legen klok.

Dobbel en race

Speel dit spel om de deelsommen te oefenen. Er is keuze uit twee verschillende varianten.

Klokkijkspel 1-12

Met dit spel oefenen de kinderen de digitale tijd en de analoge klokken met de uren van 1 tot 12. De uitleg van het spel staat in het bestand.

Klokkijkspel 13-00

Met dit spel oefenen de kinderen de digitale tijd en de analoge klokken met de uren van 13 tot 24. De uitleg van het spel staat in het bestand.


Tafelsommen Bingo

Dit bestand bevat vier verschillende spellen om de tafelsommen mee te oefenen. De uitleg van het spel staat in het bestand.

Wie is het? 

Voor dit spel heb je de spelborden van het ‘Wie is het?’ spel nodig. De kinderen oefenen de tafelsommen, de uitleg van het spel staat in het bestand.

Memory met de tafels tot en met 5

Memory met de tafel 6 tot en met 10