CITO

Cito controle

Bij de CITO toets worden er verschillende begrippen getoetst bij kinderen. Soms vallen kinderen uit op enkele onderdelen en moet je met ze aan de slag. Dit document kan daarbij helpen. Probeer eerst met concreet materiaal met het kind aan de slag te gaan. Daarna kan je met deze pagina’s controleren of de begrippen ingeoefend zijn alvorens je de CITO toets nogmaals afneemt.

De vier bovenste documenten zijn: van hoog naar laag, van lang naar kort.

De bedoeling is dat de kinderen het juiste rijtje aanwijzen. Om dit te oefenen kan je met de twee onderste documenten beginnen. Knip de kaartjes los en leg ze door de war. Vraag aan het kind of hij de kaartjes goed kan leggen in de volgorden hoog naar laag, of laag naar hoog. Het zelfde kan worden gedaan met de potloden maar gebruik dan de termen lang naar kort.