Spelles Nationale Voorleesdagen 2014 Krrr…. okodil!

krrrrrokodil01

Spelles Nationale Voorleesdagen 2014 Krrr…. okodil!

Dit heb je nodig:

  • krijt
  • mat
  • bal

Inleiding:

In het boek van Krrrr…okodil zie je heel veel dieren. Zullen wij die dieren eens na doen?

  • Staan op één been, als een ooievaar.
  • Sluipen als een krokodil.
  • Vliegen als een libel.
  • Springen als een kikker.
  • Lopen als een nijlpaard.
  • En héél hard rennen, want de krokodil komt er aan!

Eventueel alles nog een keer herhalen. 1095022

Kern 1:

Zangspel:

Alle kinderen staan in de kring en houden elkaar vast met de handen. Eén leerling mag de krokodil zijn. De krokodil gaat even uit het speellokaal en er wordt iemand aangewezen die de krokodil mag vangen. De krokodil wordt geroepen en de kring gaat de ene kant op draaien en de krokodil loopt in tegenovergestelde richting. Ondertussen wordt onderstaande liedje gezongen (of opgezegd), is het afgelopen dan blijft de kring stil staan en mag de leerling die aangewezen was om de krokodil te vangen de handen loslaten en om de kring heen de krokodil proberen te vangen (tikken). De krokodil mag ook in de kring gaan, op de plaats waar de vanger heeft gestaan. Hier mag hij niet meer gevangen worden.

Hierna wordt er een nieuwe krokodil en een nieuwe vanger gekozen.

Een ‘t grote donkere oerwoud, woont een krokodil

Iedereen die in dat oerwoud kwam beet ie in zijn bil

Stoute, stoute krokodil,

Waarom bijt jij in mijn bil?

(is gemaakt op: In de Haagse stadsbus, daar zat een krokodil) krokodilk1

Kern 2:

Tikspel

Teken een brede rivier in het speellokaal, houd wel voldoende ruimte tussen de rivier en de zijmuren. Leg in het midden een mat. Dit is een eiland, waarop de krokodil ligt. Als de leerkracht op de handtrom slaat, zeggen de kinderen: ”Hallo krokodil”, waarop de krokodil antwoord: “Als je zin hebt, mag je hier wel ……………… spelen, zwemmen, springen in het water”. De kinderen spelen in het water, maar plotseling roept de krokodil: “Ik pak je”. De kinderen moeten dan zo snel mogelijk zien dat ze uit het water komen en de krokodil probeert ze de tikken.

Wie getikt is gaat op de bank zitten. Als alle kinderen uit het water zijn, gaat de krokodil weer op de mat en wordt het spel herhaald. Als de krokodil 3 keer tikker is geweest mag hij/zij een nieuwe krokodil kiezen, die ook weer drie keer de kans krijgt om kinderen te tikken. Als  er een nieuwe krokodil is gekozen, mogen de kinderen die getikt waren weer mee doen.

gymlesballen01

Afsluiting:

Alle kinderen zitten in een kring met de benen wijden en met de voeten tegen elkaar aan, zo kan een bal niet uit de kring rollen.

De bal wordt naar iemand toe gerold, deze leerling pakt de bal en noemt een dier uit Krrrr…okodil. Dan rolt deze leerling de bal naar een ander, deze leerling pakt de bal en noemt ook een dier uit het boek, maar mag niet dezelfde zijn. Zo gaat het spel nog even door. Stimuleer dat ze juist de bal naar iemand rollen die nog niet is geweest en dat er zoveel mogelijk verschillende dieren worden benoemd.