Circuit piraten

pirate01

Circuit piraten

Dit heb je nodig:

  • 2 banken
  •  kast of trapezoïde
  • (scheeps)toeter eventueel gemaakt van een keukenrol
  • muntstukken gemaakt van bierviltjes en één muntstuk van bv. 5 eurocent
  • (schat)kist of bak om dit in te gooien)
  • wandrek en/of klimtoren met touwladder
  • hoepels
  • matten

Voorbereiding:

  • De muntstukken en de scheepstoeter kun je vooraf met de kinderen maken. Ook kun je van een doos een schatkist met de klas maken.
  • Maak zelf een plattegrond van het speellokaal met alle toestellen en materialen zoals je die voor deze les hebt klaargezet.

Inleiding:

Kinderen bewegen vrij tussen de toestellen en materialen, blaast de leerkracht op de scheepstoeter, dan komen alle piraten aan boord. De kinderen gaan op de banken zitten met aan iedere zijde een been en alle gezichten dezelfde kant op. De piraten gaan roeien en zingen het volgende liedje er bij:

Varen varen over de baren over de zee
En wie nog nooit gevaren heeft
Weet niet hoe een zeeman leeft
Varen varen over de baren over de baren
Varen varen over de baren over de zee
Hoezee!

Herhaal dit een aantal keer.
geld01

Kern:

Verdeel je klas in vier groepen. Iedere groep gaat naar een onderdeel van het circuit.

Over de loopplank lopen en in het vooronder springen:

Plaats een bank schuin tegen een kast of trapezoïde en leg er een mat achter.

De piraten gaan over de bank lopen om aan boord te komen. Zijn ze boven, dan springen ze in het vooronder. Je kan dit uitbreiden, door bv. op de buik over de loopplank te schuiven en van de kost te koprollen.

Muntstukken in de schatkist gooien:

Leg op enige afstand van de schatkist een hoepel op de grond, de piraten mogen om de beurt een muntstuk in de schatkist gooien. Hebben alle piraten gegooid, dan nogmaals en de hoepel iets verder weg leggen.

In het kraaiennest klimmen en kijken of er land in zicht is:

De piraten mogen vrij klimmen en klauteren in wandrek of klimtoren en touwladder.

Van eiland naar eiland springen:

De piraten springen van de ene naar andere hoepel. Leg er eventueel een mat tussen, waarop de piraten een koprol kunnen maken en daarna weer verder springen.

De vier groepen wisselen van onderdeel als ze de scheepstoeter horen. ktreasuremap01

Afsluiting:

Ga met de piraten op de grond zitten en vertel dat je een plattegrond/schatkaart hebt gevonden. Leg deze op de grond en bespreek met de piraten wat je allemaal ziet. Wijs iets aan op plattegrond en laat één van de kinderen het in het speellokaal aanwijzen.

Eén piraat doet de ogen dicht of krijgt twee ooglapjes voor. Een andere leerling mag een muntstuk (bierviltje) verstoppen in het speellokaal en legt een muntstuk (bv. 5 cent) op dezelfde plek op de plattegrond. De leerling met ogen dicht, mag de ogen openen en kijkt op de kaart waar het muntstuk ligt en gaat het in het speellokaal zoeken.

Herhaal dit een aantal keer met steeds andere kinderen.