Gebruiksvoorwaarden

Introductie

De verschillende lesmaterialen op deze site zijn bedoeld voor thuis, op scholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en dergelijke.

Het is niet toegestaan om het lesmateriaal JufSanne.com (o.a. ideeën, kleurplaten, afbeeldingen, werkbladen, spellen, foto’s en woordkaarten) zonder uitdrukkelijke toestemming van JufSanne.com over te nemen en voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken (door het b.v. te herpubliceren op het internet).

We zijn zelf altijd zorgvuldig in het samenstellen van lesmateriaal of we daarmee geen auteursrechten schenden (ik maak zelf afbeeldingen of betaal voor het gebruik ervan in het materiaal) en vertrouwen erop dat anderen dat ook doen.

Kopiëren van het lesmateriaal mag, maar wel onder voorwaarden:

De voorwaarden

De website JufSanne.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland licentie.

De gebruiker mag:

 • het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven.

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
 • Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 • Geen Afgeleide werken — De gebruiker mag het werk niet bewerken.

Met inachtneming van:

 • Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
 • Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.
 • Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:
  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de auteur.
  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.

Een link opnemen naar JufSanne.com

Heb je zelf een website of linkpagina (zoals b.v. Yurls) en wil je verwijzen naar lesmateriaal op JufSanne.com? Superleuk dat je dat wilt doen!

Let hierbij wel op dat je geen links aanmaakt die rechtstreeks naar de pdf’jes verwijzen, maar maak een link aan die naar de desbetreffende download of knutselpagina verwijst. Direct linken naar pdf’jes is een vorm van hotlinken/deeplinken en is niet toegestaan. Juridisch gezien kan hotlinken zelfs strafbaar zijn, het is een vorm van herpublicatie en daarmee wordt het auteursrecht geschonden. Lees meer hierover op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hotlinken .

Een voorbeeld:

https://www.jufsanne.com/thema/bloemen/bloemen-downloads/ is een verwijzing naar de downloadpagina van het thema bloemen, en is wel toegestaan.

https://www.jufsanne.com/bloemen/tekenbloemblaadjes.pdf is een directe verwijzing naar een werkblad van het thema bloemen, en is niet toegestaan.

Heb je twijfels of vragen over het gebruik? Mail me!