Digibordlessen taal

Digibordles de a van appel

De a van appel richt zich op de a als begin- en middenklank. Daarnaast wordt er gevraagd welk plaatje niet begint met de a van appel.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

avanappel01

Digibordles de aa van aap

In deze les wordt aandacht besteed aan de aa van aap.De les concentreert zich voornamelijk op de aa als middenklank.De aa van aap als beginklank en waar hoor je niet de aa van aap vooraan komen ook in de les voor.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_aa_screenshot

Digibordles de b van bos

Deze digibordklankles besteedt voornamelijk aandacht aan de b als beginklank. Binnen de vraagstelling komen de begrippen vooraan, aan het begin en als eerste herhaaldelijk naar voren.

Daarnaast wordt er gevraagd waar de kinderen niet de b van bos vooraan, aan het begin of als eerste horen.In het moeilijke niveau komt de b van bos als middenklank aan bod.

klank_b_screenshot

Digibordles d van doos

Deze digibordklankles besteedt voornamelijk aandacht aan de d als beginklank.Verder wordt de d als middenklank gevraagd en welk plaatje begint niet met d van doos.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_d_screenshot

Digibordles e van emmer

De e van emmer richt zich op de e als begin- en middenklank. Daarnaast wordt er gevraagd welk plaatje niet begint met de e van emmer.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

screenshot01

Digibordles ee van eend

Bij deze les komen drie vraagstellingen aan bod:

 • Waar hoor je de ee van eend vooraan / als eerste / aan het begin?
 • Waar hoor je de ee van eend achteraan / als laatste / aan het eind?
 • Waar hoor je ee van eend in het midden?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

eevaneendscreenshot0

Digibordles de f van fiets

Deze digibordklankles besteedt voornamelijk aandacht aan de f als beginklank. Binnen de vraagstelling komen de begrippen vooraan, aan het begin en als eerste herhaaldelijk naar voren.Verder wordt de f als eindklank gevraagd met wisselende vraagstelling; als laatste, aan het eind en achteraan.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_f_screenshot

Digibordles de g van geit

Deze les wordt aangeboden in twee niveaus. In niveau 1 wordt aangeboden:

 • waar hoor je de g van geit vooraan, aan het begin of als eerste?
 • waar hoor je niet de g van geit vooraan?

In niveau 2 wordt aangeboden:

 • waar hoor je de g van geit achteraan?
 • waar hoor je de g van geit in het midden?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_g_screenshot

Digibordles de h van hek

De h van hek staat centraal deze les. Het is een korte les met twee vraagstellingen:

 • waar hoor je de h van hek vooraan / als eerste / aan het begin?
 • waar hoor je niet h van hek vooraan / als eerste / aan het begin?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_h_screenshot

Digibordles de i van ik

In deze les wordt de i van ik behandeld. Er wordt gevraagd naar beginklank, middenklank en waar hoor je niet de i van ik.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.screenshot02

Digibordles de j van jas

De j van jas staat centraal deze les. Het is een korte les met twee vraagstellingen:

 • waar hoor je de  j van jas vooraan / als eerste / aan het begin?
 • waar hoor je niet  j van jas vooraan / als eerste / aan het begin?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_j_screenshot

Digibordles de k van koek

In deze les wordt volop aandacht geschonken aan de k-klank. Er worden diverse vraagstellingen aangeboden:

 • Waar hoor je de k vooraan / als eerste / aan het begin?
 • Waar hoor je niet de k vooraan / als eerste / aan het begin?

In niveau 2 wordt aangeboden:

 • Waar hoor je de k achteraan / aan het eind / als laatste?
 • Waar hoor je de k in het midden?
 • Waar hoor je de k van koek voor- en achteraan?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

kvankoekscreenshot02

Digibordles de k van koning

In deze les wordt volop aandacht geschonken aan de k-klank van koning. Er worden diverse vraagstellingen aangeboden:

 • waar hoor je de k van koning vooraan?
 • waar hoor je niet de k van koning vooraan?

In niveau 2 wordt aangeboden:

 • waar hoor je de k van koning achteraan?
 • waar hoor je de k van koning in het midden?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

digibordles_koning

Digibordles de m van maan

Deze les is verdeeld in twee niveaus. In niveau 1 wordt aangeboden:

 • waar hoor je de m van maan vooraan?
 • waar hoor je niet de m van maan vooraan?

In niveau 2 wordt aangeboden:

 • waar hoor je de m van maan achteraan?
 • waar hoor je de m van maan in het midden?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_m_screenshot

Digibordles n van net

In deze les staat de n klank centraal. De les is verdeeld in twee niveaus. In het niveau met één ster worden twee vraagstellingen aangeboden:

 • waar hoor je de n van net vooraan / als eerste / aan het begin?
 • waar hoor je niet n van net vooraan / als eerste / aan het begin?

In het niveau met twee sterren komen de volgende vraagstellingen aan bod:

 • waar hoor je de n van net achteraan / als laatste / aan het eind?
 • waar hoor je de n van net in het midden?
 • waar hoor je de n van net zowel achteraan als vooraan?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

nvannetsc01

Digibordles de oo van oog

Deze les is verdeeld in twee niveaus. In niveau 1 wordt aangeboden:

 • waar hoor je de o van oog in het midden?

In niveau 2 wordt aangeboden:

 • waar hoor je niet de oo van oog in het midden?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

oovanoog_screenshot01

Digibordles de p van pen

In deze les staat de p-klank centraal. De les is opgedeeld in twee niveaus. In het makkelijke niveau worden er drie vraagstellingen gesteld:

 • bij welk plaatje hoor je de p van pen vooraan. 
 • binnen deze oefening wordt de vraagstelling afgewisseld met ‘waar hoor je de p het eerste’ en ‘waar hoor je de p aan het begin’.
 • bij welk plaatje hoor je niet de p van pen vooraan, als eerste en aan het begin?

In het moeilijke niveau worden er twee vraagstellingen gesteld:

 • waar hoor je de p van pen achteraan, aan het eind of als laatste?
 • waar hoor je de p van pen in het midden?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

screenshotpen01

Digibordles de r van roos

In deze les wordt volop aandacht geschonken aan de r-klank van roos. Begin-, eind- en middenklank worden in deze les geoefend maar ook welk woord begint niet met de r.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_r_screenshot

Digibordles de s van sok

In deze les staat de s-klank centraal. De les is opgedeeld in twee niveaus. In het makkelijke niveau worden er twee vraagstellingen gesteld:

 • Bij welk plaatje hoor je de s van sok vooraan. Binnen deze oefening wordt de vraagstelling afgewisseld met ‘waar hoor je de s het eerste’ en ‘waar hoor je de s aan het begin’.
 • Bij welk plaatje hoor je niet de s van sok vooraan, als eerste en aan het begin?

In het moeilijke niveau worden er drie vraagstellingen gesteld:

 • waar hoor je de s van sok achteraan, aan het eind of als laatste?
 • waar hoor je de s van sok in het midden?
 • waar hoor je de s van sok vooraan én achteraan?

Bij de laatste vraagstelling zijn het aantal antwoordmogelijkheden teruggebracht tot twee.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_s_screenshot01

Digibordles de t van tak

In deze les staat de t-klank centraal. De les is opgedeeld in twee niveaus. In het makkelijke niveau worden er twee vraagstellingen gesteld:

 • Bij welk plaatje hoor je de t van tak vooraan.Binnen deze oefening wordt de vraagstelling afgewisseld met ‘waar hoor je de t het eerste’ en ‘waar hoor je de t aan het begin’.
 • Bij welk plaatje hoor je niet de t van tak vooraan, als eerste en aan het begin?

In het moeilijke niveau worden er drie vraagstellingen gesteld:

 • waar hoor je de t van tak achteraan, aan het eind of als laatste?
 • waar hoor je de t van tak in het midden?
 • waar hoor je de t van tak vooraan én achteraan?

Bij de laatste vraagstelling zijn het aantal antwoordmogelijkheden teruggebracht tot twee.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_t_screenshot

Digibordles de ui van uil

In deze les wordt volop aandacht geschonken aan de ui van uil. Er worden drie vraagstellingen aangeboden:

 • Bij welk plaatje hoor je de ui van uil in het midden?
 • Waar hoor je de ui?
 • Waar hoor je niet de ui van uil?

screenshot_ui01

Digibordles de v van vis

In deze les wordt de v-klank van vis aangeboden. De les bestaat uit 2 verschillende vraagstellingen:

 • bij welk plaatje hoor je de letter v van vis vooraan?
 • bij welk plaatje hoor je niet de v van vis vooraan?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_v_screenshot

Digibordles de w van weg

In deze les wordt de w-klank van weg aangeboden. De les bestaat uit 2 verschillende vraagstellingen:

 • Bij welk plaatje hoor je de letter w van weg vooraan?
 • Bij welk plaatje hoor je niet de w van weg vooraan?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_w_screenshot02

Digibordles de z van zon

In deze les wordt de z-klank van zon aangeboden. De les bestaat uit 2 verschillende vraagstellingen±

 • Bij welk plaatje hoor je de letter z van zon vooraan?
 • Bij welk plaatje hoor je niet de z van zon vooraan?

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

klank_z_screenshot

Digibordles bloemen

Deze les is opgebouwd in 2 lessen.In de eerste les klappen de kinderen de namen van de bloemen en geven ze antwoord op de vraag: voor welke bloem moet je 1, 2 of 3 keer klappen?In de tweede les wordt er gevraagd welk woord langer of korter is. Tijdens deze les leren de kinderen bijna ongemerkt de namen van bloemen.

Deze digibordles gebruikt Microsoft Powerpoint 2007 of hoger.

digibordles_bloemen_woordstukjes

Digibordles fonologisch bewustzijn

In deze les oefen je met de kinderen op een speelse manier het rijmen en de auditieve synthese. Wederom een prachtige samenwerking tussen juf Marije en Juf Sanne. Voor deze oefening heb je minimaal Microsoft Powerpoint 2007 nodig. Kijk ook op de winterpagina voor aanvullend materiaal. digibordles_sneeuwpoppen_ fonologisch_bewustzijn