Adverteren

Adverteren

Het is mogelijk om een link met het logo van uw bedrijf of website te plaatsen op de voorpagina en alle nieuwspagina’s. Ook zijn advertorials mogelijk en andere gesponsorde content.

Productrecensies

Heeft u een product wat extra aandacht kan gebruiken? Een recensie door Juf Sanne helpt om dit bij een grote groep lezers bekend te maken. Juf Sanne recenseert lesmaterialen, kinderboeken, spellen en andere educatieve producten. Informeer naar de mogelijkheden door een email te sturen naar adverteren@jufsanne.com.

Wat is het bereik van JufSanne.com?

We ontvangen tijdens schoolperiodes dagelijks zo’n 5.000 tot 10.000 bezoekers. Onze bezoekers komen voor 74% uit Nederland en 25% uit België.

2013_q1voorbeeld bezoekersaantallen in één kwartaal (eerste kwartaal 2013)

Hoe werkt adverteren met een banner?

U betaalt een vast bedrag per maand of jaar voor een banner/logo/link, onafhankelijk van het aantal bezoekers van de website.

Zijn er nog andere dingen die ik als adverteerder moet weten?

Of het nu banners zijn, advertorials of andere gesponsorde content, advertenties op JufSanne.com moeten wel relevant zijn voor de bezoekers. Juf Sanne houdt zich het recht voor om adverteerders te weigeren die te ver van onze doelgroep staan.

Interesse?

Stuur een email naar adverteren@jufsanne.com voor het volledige overzicht van onze advertentiemogelijkheden en -kosten of voor andere vragen.