Thema emoties

Omgaan met emoties, voor jonge kinderen kan dit een enorme opgave zijn. Om goed om te kunnen gaan met emoties moet je deze eerst kunnen herkennen en dat is voor jonge kinderen lastig. Het is zeer belangrijk om er bewust aandacht aan te besteden want leren omgaan met emoties is van groot belang voor het welbevinden van een kind. Ouders en leerkrachten hebben een belangrijke rol om kinderen hier in bij te staan. Voor het thema ‘emoties‘ staan enkele downloads en activiteiten online om je op weg te helpen:

emotiekaarten02