Gastblog van een logopediste

Mijn naam is Chantal Mailly, ik ben logopediste van beroep. Juf Sanne heeft mij gevraagd een gastblog te schrijven over Logopedie en hoe wij bij Logomedia Logopediepraktijk de materialen van JufSanne.com inzetten. Ik heb haar verzoek met plezier aangenomen en geef uitleg en suggesties voor het stimuleren van de taalontwikkeling.

Een logopedist begeleidt veel cliënten met uiteenlopende problemen. U kunt hierbij denken aan begeleiding op het gebied van spraak, mondgedrag, stem, lezen en taal. Voor deze blog zal ik ingaan op het laatst genoemde; de taalontwikkeling.

Om een goede taalontwikkeling te verkrijgen is er ook veel aanbod van taal nodig. Kinderen leren taal door te luisteren naar de mensen om hen heen. Wanneer de taalontwikkeling achterblijft kan een logopedische begeleiding opgestart worden. Alleen de begeleiding, meestal één keer per week, is niet voldoende. We hebben de hulp van de omgeving van het kind nodig. De logopedist werkt dus niet alleen direct met het kind zelf, maar ook indirect door de omgeving te begeleiden en te coachen.

Tijdens de behandeling introduceren wij daarom de werkbladen van JufSanne.com. We werken tijdens de behandeling met de werkbladen en laten zo aan ouders/begeleiders zien hoe zij thuis kunnen oefenen. Een kind leert door herhaling en daarom is het belangrijk dat ouders ook thuis oefenen. We laten zien hoe de werkbladen gebruikt kunnen worden en hoe zij feedback kunnen geven aan hun kind.

Lees verder om te zien hoe materialen van JufSanne.com gebruikt worden in logopedische begeleiding …

Thema’s

We werken meestal met een thema. Het fijne is dat ouders deze thema’s ook op JufSanne.com kunnen vinden. We wijzen ouders onder andere op de subpagina ‘knutselen’. We vinden het namelijk belangrijk dat er spelenderwijs geoefend wordt. Zo ligt er geen druk op het kind om maar iets te moeten zeggen. Tijdens het samen knutselen kan een ouder al zoveel woorden gebruiken die ten gunste komen van de woordenschat van een kind! Ook de gebruikte zinnen, instructies werken bij aan het taalbegrip en de taalproductie. Een kind hoeft in eerste instantie niets; het is gezellig aan het knutselen met papa of mama en leert er ongemerkt een hoop woorden bij!

tractorknutselen01

Woordkaarten in de praktijk

Daarnaast gebruiken we natuurlijk ook de woordkaarten. We doen bijvoorbeeld de volgende oefening:

Knip de woordkaarten van een bepaald thema uit en leg deze omgekeerd op een stapeltje. Pak nu om de beurt een woordkaart. Geef een omschrijving van een woord en laat het kind het bedoelde woord raden. Dit kan natuurlijk ook andersom geoefend worden: het kind geeft een omschrijving van een woord dat de ouder moet raden. Bijvoorbeeld:

Een … is een meubelstuk met vier poten waarop je kunt zitten.

Een … is een ding waarmee je kunt schrijven.

Een … is een ding waarmee je kunt vliegen.

Natuurlijk is het ook leuk om de woordkaarten 2 keer uit te printen en er een memory van te maken. Op deze manier kan er spelenderwijs geoefend worden.

boerderijwoordkaarten

We gebruiken de woordkaarten ook om een woordweb te maken. We plakken dan op een groot vel alle plaatjes rond een bepaald thema. De kinderen kunnen dit thuis aanvullen door plaatjes op te zoeken of woorden te bedenken die bij het thema horen of die zij associëren met het thema.

Wordle

Een leuk idee om thuis met woorden aan de slag te gaan is het maken van een Wordle. Ouders kunnen dan op een groot vel alle woorden over een bepaald thema, bijvoorbeeld de boerderij, schrijven. Met behulp van de website kan er een eigen Wordle gemaakt worden!

fotowoordweb02

Tot slot

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de oefeningen die we met de materialen van JufSanne.com uitvoeren tijdens de logopedische begeleiding. We geven tijdens de logopedische begeleiding een aanzet, zodat ouders zelfstandig kunnen werken aan het verbeteren van de taalontwikkeling van hun kind.

Wilt u meer weten over de taalontwikkeling van kinderen? Neem eens een kijkje op deze site. U kunt hier niet alleen informatie vinden over de taalontwikkeling, maar ook tips om de taalontwikkeling te stimuleren. U kunt Logomedia Logopediepraktijk volgen op twitter @logomediadordt of Facebook. Wij geven hier o.a. tips over het bevorderen de taalontwikkeling.

Tot slot geven we ouders altijd de volgende tip: zorg voor een gezellige sfeer, neem de tijd voor uw kind en denk ook aan een glaasje limonade met misschien wel wat lekkers erbij! Veel plezier met de materialen en de suggesties!

Chantal Mailly, Logopedist Logomedia Logopediepraktijk

Logomedia01