Schatkist kleutervolgsysteem

Naast Schatkist DigiRegie is er nog een ander product van Zwijsen beschikbaar wat eveneens gratis wordt aangeboden. Schatkist heeft als service voor zijn gebruikers een kleutervolgsysteem ontwikkeld wat aansluit op het aanbod van Schatkist en de daarin verwerkte tussendoelen. Maar het instrument moedigt ook aan om gedurende de dag een kind te observeren, zoals je al gewend was, en je bent dus niet geheel verplicht om alles aan Schatkist te koppelen. Al maakt het in combinatie met DigiRegie het wel makkelijk om zo het aanbod en de observatie goed te kunnen plannen.

Er zijn 2 observatielijsten gemaakt, voor groep 1 en voor groep 2, van elk 7 kantjes. Het is de bedoeling dat je het kind gedurende 3 periodes observeert namelijk in november, maart en juni. De lijst splitst zich in vier ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek. Schatkist adviseert de lijst in zijn geheel af te werken. En het lijkt nog al wat om 7 kantjes voor 1 kind in een korte periode te registreren. Het valt wel mee moet ik je zeggen. Het registreren gaat middels de volgende wijze:

  • – het kind beheerst de vaardigheid onvoldoende
  • -/+ het kind beheerst de vaardigheid matig
  • + het kind beheerst de vaardigheid goed

Het zetten van de tekens –, + of -/+ gaat snel genoeg. Op het papier staan de einddoelen van de groep vermeld. Het is te verwachten dat in november de kinderen nog niet aan alle doelen zouden voldoen. En dat is natuurlijk geen schande. Het is de bedoeling dat de kinderen aan het eind van het leerjaar in ieder geval een volledig aanbod hebben gekregen.

Schatkist heeft 4 ontwikkelingsgebieden opgenomen in de observatielijst: rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Alle doelen zijn helder geformuleerd en bieden geen ruimte voor twijfel. De groepskaart biedt het overzicht op je groep en geeft je de mogelijkheid om te reflecteren op jouw onderwijsaanbod. Als de groep in zijn geheel op een onderdeel uitvalt, dan kun je zo nodig het lesaanbod aanpassen. Je kunt bij het volgende meetmoment al verschil opmerken in de groep.

Het kleutervolgsysteem kan een uitstekende leidraad zijn voor een gesprek met ouders. Ook voor de overdracht naar de volgende groep is de lijst zeer waardevol te noemen. Alles staat erop, en de volgende leerkracht is volledig op de hoogte van de ontwikkeling van de kleuter.

Tot slot biedt het kleutervolgsysteem ook een handelingsplan aan als uitval geconstateerd wordt. Al met al een fantastische service bij het Schatkistpakket. In tijd van crisis kun je met een gerust hart dit gratis volgsysteem gebruiken om de ontwikkelingen van jouw kleuters te registreren. Kijk hier voor meer informatie over Schatkist DigiRegie, hier voor meer informatie over het kleutervolgsysteem of log in op de leerkrachtmodule van Schatkist.