Lesmateriaal review: Samenspraak

Het lesmateriaal ‘Samenspraak’ is vernieuwd. Het materiaal heeft een opfrisbeurt ondergaan. Samenspraak is al jaren een geliefd materiaal van de firma Rolf. Het valt binnen het ontwikkelingsgebied taal en is zeer bruikbaar voor kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Het concept is hetzelfde als Begripverkenner (en de voorganger Begrippentaal) en Communicatie. Deze keer bekijken we het vernieuwde materiaal Samenspraak.

Samenspraak bestaat uit 8 kaarten waarop steeds 7 situaties staan afgebeeld. 4 van de kaarten zijn in zeer herkenbare situaties voor jonge kinderen. Je moet denken aan buiten spelen, vakantie, naar de winkel en activiteiten in het huis. Op de overige 4 platen spelen dieren een grote rol. Je hebt 7 situaties die afgebeeld staan maar je hebt toch 8 pionnen nodig. Op 2 kaarten staat de oranje pion en op 6 kaarten staat de bruine pion vermeld.

Samenspraak is individueel te gebruiken voor jonge kinderen. Maar de bedoeling van het materiaal is natuurlijk dat een kind vertelt wat hij ziet op de plaat. Hij moet de boodschap zodanig overkrijgen naar zijn klasgenoot dat deze, door goed te luisteren, de pion bij het juiste plaatje kan plaatsen. De verteller vergroot zijn woordenschat, leert gedetailleerde beschrijvingen te geven want sommige plaatjes vragen daarom. Hij oefent met werkwoordsvervoegingen, zinsbouw, kortom het taalgebruik wordt enorm gestimuleerd door Samenspraak. Maar bij de luisteraar gebeurt er ook het een en ander. Hij moet zijn concentratie bij het werk houden en de boodschap van de verteller omzetten in een beeld, begrijpend luisteren wordt hier gestimuleerd. Zijn passieve woordenschat wordt vergroot, de kinderen leren van elkaar. Bovendien moeten ze rekening met elkaar houden en daardoor bereikt het materiaal ook nog sociale doelen.

Simpel van concept, super voor de ontwikkeling. Met Samenspraak kun je gericht de vorderingen in de taalontwikkeling van je kinderen controleren. Ze leren het meest door middel van spel en van elkaar. Natuurlijk zijn de hoeken het meest geschikt om de taalontwikkeling te stimuleren. Daarin ben ik het met je eens, maar Samenspraak is ontwikkelingsmateriaal wat de werkhouding van de kinderen op een leuke en speelse manier stimuleert. Zeker een verschil, niet in concept maar wel qua inhoud, met Begripverkenner. Waar Begripverkenner zeer gericht begrippen controleert, is Samenspraak meer bezig met dagelijkse situaties en het maken van hele zinnen.

Voorbeeld:
Begripverkenner: doe de groene pion bij de grote rode ballon.
Samenspraak: Pak de groene pion. De vader en in het meisje staan in de keuken en de vader gooit een pannenkoek in de lucht.

Natuurlijk komen begrippen ook voor in Samenspraak, maar het vertellen van de afgebeelde situaties is leuker, speelser en minder zakelijk. Samenspraak is even een aanschaf, maar met een dubbele standaard kunnen er nog 2 kinderen aan het werk en benut je het materiaal optimaal. Wederom een aanrader!