Lesmateriaal review: Brainz at work

Stel je voor: je hebt ouders van een kind uit je groep net verteld dat hij het best moeilijk heeft op school. Je ziet de ouders wat wit wegtrekken en daar komt ie. DE vraag die elke ouder stelt als hij net dit bericht heeft gekregen: “Wat kan ik er zelf aan doen?”. Misschien ben je zelf deze ouder en herken je dit verhaal. Let dan goed op! Ik heb een fantastisch antwoord op deze vraag, het heet Brainz at work. Zij bieden werkboeken voor thuis voor (vooralsnog) de groepen 3, 4 en 5 voor het ontwikkelingsgebied rekenen en spelling. Niet zomaar werkboeken trouwens. Echt wel even anders dan de werkboeken die je bij de witte boekenmarkt vindt. Ze zijn ontwikkeld door mensen uit de praktijk: ervaren leerkrachten, een Intern Begeleider en een toetsdeskundige van het CITO. Deze mensen zagen de noodzaak van dit materiaal. De bereidheid van ouders was er al, maar het ontbrak nog aan geschikt materiaal.

De werkboeken van Brainz at work zijn speciaal ontwikkeld voor ouders die thuis met hun kind extra willen oefenen. De ouders krijgen vooraf, d.m.v. een korte inleiding, uitleg over de werking van het boek. Maar wel een op een manier dat ouders het begrijpen. De onderwijskundige termen zijn achterwege gelaten. Verder worden ouders in het boek begeleid met korte instructies die makkelijk te vinden zijn.

Spelling groep 3, werkboek 1
Het boek is qua opbouw steeds hetzelfde. Er worden 3 letters per keer aangeboden. Bij de eerste oefening moeten het kind de positie van de letter aangeven. Dit doen ze door eerst het woord uit te spreken en daarna de letters in dit woord fonetisch uit te spreken. Op deze manier kunnen de kinderen bepalen waar ze de gezochte letter horen. Bij deze oefening weten ze dat de gevraagde letter in het woord voorkomt. Bij de volgende oefening moeten ze dit zelf kunnen vaststellen. Dat is dus al een sprong. Bij het derde werkblad zoeken de kinderen de gevraagde letters en geven ze deze een opgegeven kleur. De eerste twee oefeningen gaan uit van de auditieve ontwikkeling, de laatste is meer gericht op de visuele ontwikkeling.

Deze structuur herhaalt zich keer op keer en doet dit in totaal 8 keer. Soms is er een kleine variatie in een oefening maar over het algemeen is het vrijwel hetzelfde. Prettig voor uw kind, die precies weet wat er van hem verwacht wordt. De gele post-its, die op bijna elke bladzijde te vinden zijn, bieden leuke tips en extra instructies voor de kinderen. De oranje post-its zijn voor de ouders. Daarop kunnen ze een extra instructie of suggestie vinden. Aan het eind van een werkblad heeft de ouder de mogelijkheid het werkblad te evalueren. Ook het kind mag zijn mening geven over de gemaakte opdrachten.

Rekenen groep 3, werkboek 1
De oefeningen van rekenboek onderscheiden zich in kleur. De rode werkbladen richten zich op sommen tot 10. De kinderen tellen, schrijven cijfers, tekenen hoeveelheden en gaan om met begrippen als meer, minder en evenveel. De blauwe werkbladen concentreren zich op oefeningen rond meten, meetkunde en wegen. Hier komen opdrachten aan bod rond vormen, spiegelen, reeksen en het zoeken van gelijkenissen en verschillen. Er zit veel variatie in dit boek, en er is veel aandacht besteed aan de vormgeving en de illustraties. Er zitten wederom oranje of gele post-its in het boek om de kinderen en ouders te helpen. Het niveau in dit boek komt in het begin overeen met opdrachten die in een kleutergroep ook worden gegeven. Er zijn meer werkboeken voor groep 3 dus het niveau wordt geleidelijk opgeschroefd en het werkt zich toe naar de CITO toetsen die iedere school 2 x per jaar afneemt. Het maakt dus niet uit met welke methode de school werkt, en dat maakt het dus ook geschikt voor elke school.

Naast het aanschaffen van de werkboeken via de website, kun je ook een abonnement afsluiten. Bij aankoop van een abonnement krijg je, naast een fikse korting, de drie werkboeken die gedurende het jaar nodig zijn. Ook krijg je toegang tot de internetsite waar je met een inlogcode extra werkbladen kan downloaden. Goede service! Op de website kun je een kijkje nemen in de werkboeken, mocht je nieuwsgierig zijn geworden.

Conclusie
Brainz at work heeft wat mij betreft een gat in de markt gevuld. Ondanks dat je als leerkracht er misschien niet altijd achter staat dat ouders zelf aan de slag gaan met hun kind, bestaat die behoefte bij ouders er wel.  En dankzij de werkboeken van Brainz at work kunnen ouders dat nu met een gerust hart doen. En als leerkracht kun je deze tip met volle overtuiging aan ouders meegeven. Met werkboeken van groep 3 t/m 5 en met meer jaargangen op komst, hebben de mensen van Brainz at work de meest gestelde vraag op ouderavonden beantwoord: “Wat kan ik er zelf aan doen?” www.brainzatwork.nl!