Lesmateriaal review carrousel puzzels

Lesmateriaal review: Carrousel puzzels van Rolf

Op de peuterspeelzaal van mijn dochter zag ik deze puzzels staan, de zogenaamde carrouselpuzzels van Rolf. Deze maand een recensie voor de juffen en meesters van de  peuterspeelzalen.

Wat is een carrouselpuzzel?

Een carrouselpuzzel is een puzzel van 7 stukken. De stukken passen altijd, maar dat is niet de opdracht. Het kind mag zelf beslissen met welk stuk hij begint en hij moet 2 dezelfde plaatjes tegen elkaar aanleggen. Het vernuftige aan deze puzzel is dat hij altijd uitkomt. Dat maakt ‘m voor kleuters erg makkelijk maar voor peuters is hij daarom uitstekend geschikt. Het doel is het stimuleren van de visuele waarneming door te zoeken naar overeenkomsten. Je doet dit ook met bijvoorbeeld memory of domino maar hier is dan in een puzzelvariant.

In de praktijk

Mijn dochter Lily (2½ jaar) begon de stukken enthousiast in de plank te leggen. Het past immers altijd dus dat zorgde al direct voor een succeservaring. Pas later ging ze de stukken eens beter bekijken. Hè?! Verdraaid! Er staan ook nog plaatjes op! Ze ging de plaatjes één voor één benoemen. Bij de natuurpuzzel lukt dat heel aardig. Bij de auto’s was het wat lastiger omdat het nou eenmaal allemaal auto’s zijn. Daar moest ze meer op de kleur letten. Ze had het al gauw door en bleef de puzzel maar steeds opnieuw maken. De puzzel is nooit hetzelfde omdat je steeds een ander beginstuk kiest. Mijn nichtje, Jylva van eveneens 2½ jaar, kreeg al gauw les van Lily hoe ze de puzzel moest maken. Jylva is geen fervente puzzelaarster en vond het allang best. De stukken pasten toch? Wat bedoelt die Lily nou met: “de plaatjes is niet goed”?

Conclusie

De puzzel werkt zeer goed op het zelfvertrouwen van jonge kinderen. Het leert ze beter naar de stukken te kijken wat je bij gewone puzzels ook echt moet aanleren. Daar passen de stukken gewoonweg niet als het plaatje niet klopt. Dat is bij deze puzzel zo ideaal. De stukken passen gewoon ondanks eventuele foutjes. Foutjes maken is nog steeds mogelijk, sommige plaatjes lijken op elkaar. Er zitten bijvoorbeeld 2 paddenstoelen in maar dan met verschillende kleuren. Maar uiteindelijk zal je toch graag zien dat ze de puzzel goed maken door de juiste plaatjes tegen elkaar aan te leggen. Dan is het doel van de carrouselpuzzel werkelijk bereikt.

De puzzel is echt bedoeld voor peuters. Als je het moeilijker wilt maken, voor een oudere peuter bijvoorbeeld, dan kan je de 2 carrouselpuzzels ook mengen. De puzzel is even duur als een gewone inlegplank van Rolf en ik vind het leuke puzzels. Buiten dat feit is voor mij het doel duidelijk. Geen frustraties opwerpen, succeservaringen creëren, en het laten ontdekken van overeenkomsten. En dat allemaal in een puzzel van 7 stukken. Knap hoor!