Lesmateriaal review: Getallenlijn van Rolf

Lesmateriaal review: Getallenlijn van Rolf

Het is vakantie, natuurlijk een mooie tijd om even bij te komen als juf, meester, of student. Het is ook een mooie tijd om eens alvast na te denken over het komende schooljaar. Zo zal ik de komende tijd wat reviews gaan schrijven over bestaand en nieuw lesmateriaal. Als eerste komt “Getallenlijn” van Rolf aan bod:

getallenlijn011

Het bestaat uit:
– 12 getallenlijnen, met rood kader, met reeksen van 3, zowel concreet als abstract;
– 6 getallenlijnen, met blauw kader, met reeksen van 6, met concrete afbeeldingenkaartjes;
– 6 getallenlijnen, met groen kader, met reeksen van 11, met abstracte cijfers;
– 3 getallenlijnen met reeksen 0 t/m 10 met stippenkaartjes.

Totaal 140 afbeeldingen-, stippen- en cijferkaartjes. Inclusief handleiding.

Juf Sanne zegt er over:

Getallenlijn is een absolute must in een groep 2 of groep 3. Voorwaarde is wel dat een kind een aantal kan koppelen aan een cijfer. Begin pas met aanbieden halverwege het schooljaar. Natuurlijk heb je altijd kinderen die verder zijn, dan is dit werkje zeer geschikt. Het materiaal controleert of een kind de getalrij beheerst en hanteert begrippen zoals ervoor, erna, erachter, 1 meer of 1 minder. Tevens controleert het of de kinderen aan de goede kant beginnen.

De opbouw is uitstekend. Eerst doe je de rode strook met de kleine bijbehorende plaatjes. Deze gaat niet verder dan drie plaatjes. Het begint concreet met vissen en bloemen en als laatste komen er cijfers. De rode getallenlijn gaat sowieso niet verder dan het aantal 5.

Na de rode stroken laat ik de blauwe stroken neerleggen. De opbouw hierin is vrijwel gelijk aan de rode getallenlijn met het verschil dat er nu meer plaatjes moeten worden neergelegd. Concreet zijn er hartjes en appels, abstract cijfers tot en met 10. 1 cijfer of het aantal is weergegeven op de blauwe strook. De vraag is steeds: wat komt er voor (bv) de 6, wat komt er na de 6. Soms hebben kinderen even een klein beetje hulp nodig om op gang te komen, voordat ze werkelijk begrijpen wat het doel van het werkje is. Mijn vraag aan de kinderen is hoe oud ze nu zijn. Meestal zeggen ze 5 of 6. Hoe oud was je nou voor je 5 jaar werd? Hoeveel jaar wordt je nou straks? En dan koppel ik dit verhaal terug naar het werkje.

Na de blauwe stroken komen de groene stroken aan de beurt. De groene lijn eist meer van de kinderen en er staan twee cijfers of stippen aangegeven. Het principe is het zelfde.

Het doel van het werkje is de controleren of het kind de getalrij beheerst en oa of het kind kan terugtellen en verder tellen. Mocht nou blijken dat het kind het werkje helemaal niet begrijpt dan is verdere inoefening en inprenten van de getalrij noodzakelijk. Doorgaan met getallenlijn kan dan frustreren. Neem concreet materiaal zoals teldopjes en laat de kinderen dit het juiste aantal bij het juiste cijfer leggen.

getallenlijn021

Tips:

  • Voordat de kinderen beginnen met een kleur laat ik deze kleur sorteren in rijtjes. Bij de rood is dat dus: rijtjes maken van bloemen, vissen en cijfers. Het is dan handige zoeken. Het zelfde laat ik doen voor de blauwe: 3 rijen met appels, harten en cijfers. En eveneens voor de groene, 2 rijen van stippen en cijfers. Het sorteren kost even tijd maar het maken van het werkje gaat dan wel weer vlugger. Het sorteren van de kaartjes heeft als voordeel dat het werkje veel overzichtelijker is.
  • Bij herhaling van het materiaal kan vaak de rode stroken worden weggelaten. Ik vind de rode stroken uitstekend om er even in te komen maar bij herhaling snappen de kinderen het principe wel.

getallenlijn031

Differentiatie of verwerkingsmogelijkheden:

  • Maak van stroken een boekje en zet hier met potlood verticale strepen in zodat je vakjes krijgt. Zet dan in een vakje en cijfer en laat de kinderen dan de getallenlijn afmaken mbv stempels.
  • Om zo’n boekje concreter te maken kan je ook plakfiguren gebruiken. Het zou ook een enkele strook kunnen zijn.
  • Je kan bij koksgesto.com ook een set cijfer / stippen stempels kopen. De set kost maar €17,77 en komt in een koffer. De koffer zou ik vervangen voor een bakje want dat blijft niet lang heel in je klas. De stempels zijn makkelijk te onderscheiden omdat de stippen en cijferstempels een andere kleur hebben. Het bestelnummer is: 131.7116
  • In de handleiding worden nog vier andere spelmogelijkheden genoemd waaronder memory of 1 of 2 meer.

Samengevat:

Getallenlijn is een goede keus voor je klas. Het is een uitstekend controlemiddel om te checken of een kind de getalrij beheerst. Er zijn verschillende differentiatie en verwerkingsmogelijkheden bij te bedenken. De opbouw van het materiaal is uitstekend en biedt zowel abstract als concreet telmogelijkheden. Getallenlijn is niet meer weg te denken uit mijn klas …